راهکارهای ویپ سیسکو

شرکت تامین افزار ارتباطات پیشرو در ارائه راهکارها و تجهیزات سیسکو برای سازمانهای بزرگ(بالای 150 کاربر) به خصوص برای شرکت هایی که دارای تجهیزات سیسکو اعم از سوئیچ و روتر میباشند.

  • ایجاد بسترVoIPبا استفاده از تجهیزات سیسکو
  • اجرای ترکیبی مرکز تماس با استفاده از سخت افزار سیسکو و پلتفرم های نرم افزاری
  • فراهم آوردن حداکثر امنیت با استفاده از فایروال های سخت افزاری سیسکو
  • روتینگ و سوئیچینگ شبکه با استفاده از سخت افزارهای سیسکو
  • خدمات Sub netting و VLAN بندی سوئیچ های سیسکو
  • راه اندازی سرویس های اتصال راه دور به تجهیزات سیسکو (SSH, Telnet)
  • بدست آوردن ارتباطی امن و مطمئن با استفاده از اکسس پوینت های سیسکو
  • کلیه خدمات اجرایی LAN و WAN سیسکو
  • روتینگ و سوئیجینگ و فایروال سیسکو