CODEC چیست؟

CODEC چیست؟

 کلمه Codec (ترکیبcompression/decompression) است و برای compressor یا decompressor و code یا decode نیز استفاده می‌شود، کدک سخت افزار یا نرم افزاری است که امکان پخش کردن، ایجاد و ذخیره کردن فایل‌های مختلف ویدئویی، صوتی یا چند رسانه‌ای را می‌دهد.جهت کیفیت انتقال صدا از کدک ها استفاده می کنیم .

کدک ها استاندارد های متفاوتی هستند که پهنای باند صوتی را تعیین می کنند . همچنین جهت کیفیت مکالمه و وب کنفرانس ها  باید کدک مناسب با بستر ارتباطی را انتخاب کنیم.در زیر، جدول کدک های VOIP را میتوانید مشاهده کنید.

در زیر دیاگرام مقایسه ای کدک های مختلف را میتوانید مشاهده کنید.