گوشیهای Fanvil

 

fanvilx3s Fanvil گوشی آی پی X3S/SPG fanvilx4s Fanvil گوشی آی پی X4/X4G

     Yealinkگوشی های تحت شبکه                                                

 

r_1460640516_W56P-2 main.jpg Yealinkگوشی آی پی W56 r_1385566273_T19PN.jpg Yealinkگوشی آی پی T19
 Screenshot (136).png  Yealinkگوشی آی پی T23 t2111111111.jpg Yealinkگوشی آی پی T21
    t27.jpg Yealinkگوشی آی پی T27
   

 

    Htek گوشی های تحت شبکه                                                

9021.png Htekگوشی آی پی UC902 9031.png  Htekگوشی آی پی UC903
9121.jpg Htekگوشی آی پی UC912 9231.jpg Htekگوشی آی‌پی UC923
9241.jpg Htekگوشی آی‌پی UC924  

                            

  Matrixگوشی های تحت شبکه                                                

310.jpg
 Matrix گوشی آی پیSparshVP310
1102.jpeg Matrixگوشی آی پیSparsh VP110
510.jpg  Matrixگوشی آی پیSparsh VP510 330.jpg Matrixگوشی آی پیSparsh VP330

                                                      

 

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

مطالب مرتبط

ماتریکس SARVAM UCS

IP-PBX

ویدیو کنفرانس یالینک مدل VC200