گیت‌ وی های Synway

گیت‌ وی های Synway

خانواده گیتوی های ویپ Synway به مشتریان کمک میکند تا به سهولت و کارآمدتر دسترسی به شبکه های IP و مراکز تلفنهای قدیمی سانترال را در دسترس داشته باشند.

خانواده گیتوی های ویپ Synway به مشتریان کمک میکند تا به سهولت و کارآمدتر دسترسی به شبکه های IP و مراکز تلفنهای قدیمی سانترال را در دسترس داشته باشند.

گیتوی های SMG1000 FXS/FXO

کیفیت صدای برتر با پردازنده های DSP 
مدیریت مبتنی بر وب بصورت ساده و سریع
قابلیت اتصال به تلفن های قدیمی، دستگاه های فکس و PBXها 
بهینه سازی صدا
توانایی مسیریابی تماس پیشرفته
نصب، پیکربندی و نگهداری آسان
پشتیبانی از استاندارد SIP و ثبت نام به چند سرور پروکسی SIP
برقراری و دریافت تماس های IP از داخلیهای آنالوگ
امکان برقراری تماسها با بودجه بندی مشخص و بر اساس مقدار اختصاص داده شده از نظر دقیقه و شمارش تماس
مسیریابی تماس مبتنی بر مدیریت TDP-IP / IP-TDM
محدود کردن تماس های ناخواسته
 دسترسی به Consol از طریق TelnetوSSH

مدل

توضیحات

 

SMG1004B-4S(RJ11)

VoIP Gateway 4*FXS

SMG1004B-4O(RJ11)

VoIP Gateway 4*FXO

SMG1004B-2S2O(RJ11)

VoIP Gateway 2*FXO+2*FXS

SMG1008B-8S(RJ11)

SMG Analog Gateway 8*FXS

SMG1008B-8O(RJ11)

SMG Analog Gateway 8*FXO

SMG1008B-4S4O(RJ11)

SMG Analog Gateway 4*FXO+4*FXS

SMG1016B-16S(RJ45)

SMG Analog Gateway 16*FXS

SMG1016B-16O(RJ45)

SMG Analog Gateway 16*FXO

SMG1016B-8S8O(RJ45)

SMG Analog Gateway 8*FXS+8*FXO

SMG1032B-32S(RJ11)

SMG Analog Gateway 32*FXS

SMG1032B-32O(RJ11)

SMG Analog Gateway 32*FXO

SMG1032B-16S16O(RJ11)

SMG Analog Gateway 16*FXO+16*FXS

گیتوی های SMG1000 FXS/FXO

کیفیت صدای برتر با پردازنده های DSP 
مدیریت مبتنی بر وب بصورت ساده و سریع
قابلیت اتصال به تلفن های قدیمی، دستگاه های فکس و PBXها 
بهینه سازی صدا
توانایی مسیریابی تماس پیشرفته
نصب، پیکربندی و نگهداری آسان
پشتیبانی از استاندارد SIP و ثبت نام به چند سرور پروکسی SIP
برقراری و دریافت تماس های IP از داخلیهای آنالوگ
امکان برقراری تماسها با بودجه بندی مشخص و بر اساس مقدار اختصاص داده شده از نظر دقیقه و شمارش تماس
مسیریابی تماس مبتنی بر مدیریت TDP-IP / IP-TDM
محدود کردن تماس های ناخواسته
 دسترسی به Consol از طریق TelnetوSSH

مدل
توضیحات
 

SMG1004B-4S(RJ11)

VoIP Gateway 4*FXS

SMG1004B-4O(RJ11)

VoIP Gateway 4*FXO

SMG1004B-2S2O(RJ11)

VoIP Gateway 2*FXO+2*FXS

SMG1008B-8S(RJ11)

SMG Analog Gateway 8*FXS

SMG1008B-8O(RJ11)

SMG Analog Gateway 8*FXO

SMG1008B-4S4O(RJ11)

SMG Analog Gateway 4*FXO+4*FXS

SMG1016B-16S(RJ45)

SMG Analog Gateway 16*FXS

SMG1016B-16O(RJ45)

SMG Analog Gateway 16*FXO

SMG1016B-8S8O(RJ45)

SMG Analog Gateway 8*FXS+8*FXO

SMG1032B-32S(RJ11)

SMG Analog Gateway 32*FXS

SMG1032B-32O(RJ11)

SMG Analog Gateway 32*FXO

SMG1032B-16S16O(RJ11)

SMG Analog Gateway 16*FXO+16*FXS

گیتوی های SMG2000L E1/T1

پشتیبانی از 1تا2 E1/T1 
پشتیبانی از SIP و SS7 / ISDN / R2 / CAS 
کیفیت صدای برتر و قابل اطمینان 
انعطاف پذیر و کارآمد 
اتصال به هرگونه سیگنالینگ و چندرسانه ای
ابزار مدیریت تحت وب و پیکربندی کاربر پسندد
پشتیبانی از هر گونه سیگنال و رسانه
پشتیبانی از رمزگذاری برای صدا و فکس

گیتوی های SMG2000L E1/T1

پشتیبانی از 1تا2 E1/T1 
پشتیبانی از SIP و SS7 / ISDN / R2 / CAS 
کیفیت صدای برتر و قابل اطمینان 
انعطاف پذیر و کارآمد 
اتصال به هرگونه سیگنالینگ و چندرسانه ای
ابزار مدیریت تحت وب و پیکربندی کاربر پسندد
پشتیبانی از هر گونه سیگنال و رسانه
پشتیبانی از رمزگذاری برای صدا و فکس